Advertentie
Advertentie

Laatste 'politieke' benoeming bij Cassatie blijft meerderheid verdelen

(tijd) - De laatste benoemingsronde van raadsheren bij Cassatie door de politieke wereld, dreigt een van de eerste moeilijke klippen te worden die minister van Justitie Tony van Parys moet ronden. Zijn partij blijft het moeilijk hebben met het feit dat de Kamer - tegen de zin van Cassatie in - de kandidatuur van de PS'er Didier Batsele naar voren schuift, een auditeur bij de raad van State die gedetacheerd is bij het kabinet van minister-presidente Laurette Onkelinx. Aan socialistische kant reageert men verbolgen op de 'selectieve verontwaardiging' van de CVP.De CVP-weerstand werd nog eens verwoord in een interview van kamerfractievoorzitter Paul Tant maandag in het VRT-programma 'Ter Zake'. De benoeming van raadsheren voor Cassatie gebeurt nu nog volgens een 'gepolitiseerde' procedure. Zowel het Hof als het parlement stellen een lijst voor met evenveel kandidaten als er vrijgekomen plaatsen zijn. Kamer en Senaat dragen elk de helft van de parlementaire kandidaten voor. De minister van Justitie krijgt het laatste woord bij de benoeming. Kamer en Senaat nemen doorgaans het voorkeurlijstje van Cassatie over, maar tijdens een tumultueuze vergadering op 12 maart besliste een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordigers dat deze keer niet zomaar te doen. Op het lijstje van Cassatie voor de benoeming van zes nieuwe raadsheren bleken enkel kandidaten met een diploma van een katholieke universiteit te prijken. Waarna een ruime meerderheid van socialisten, liberalen en - opmerkelijk - PSC'ers besliste eerst hoorzittingen met de kandidaten te organiseren. CVP, groenen en VU vonden dat dit neerkwam op een verkapte poging om de benoemingen verder te politiseren. Vooral de PS zou aansturen op een extra man bij Cassatie, al was het maar als waakhond bij het Agusta-proces.