Laatste "Rabbit' van de band

(van onze korrespondent) Wolfsburg. - Dezer dagen liep de laatste, maar dan ook de allerlaatste "Rabbit' van de lopende band in de Volkswagenfabriek te Westmoreland New Stanton, Pennsylvania. Daarmee staan dan ook de laatste Amerikaanse VW-arbeiders op straat. Zonder vlaggen en zonder muziek. In schril contrast met de opening "met pauken en trompetten' van de fabriek nu goed tien jaar geleden.