Advertentie
Advertentie

Laatste rechte lijn voor invoering tijdkrediet

(tijd) - Vanaf 1 januari 2002 wordt het oude stelsel van loopbaanonderbrekingen in de privé-sector vervangen door het tijdkrediet. Het KB van 12 december 2001 over het tijdkrediet verschijnt binnenkort in het Staatsblad. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening meldde gisteren dat de documenten vereist voor de aanvraag van het tijdkrediet beschikbaar zijn bij de werkloosheidsbureaus. Ze kunnen eveneens gedownload worden via www.rva.fgov.be. Alle nodige informatie over het tijdkrediet is eveneens op deze website beschikbaar.ProblemenDe sociale partners buigen zich deze week nog over de laatste problemen in verband met het tijdkrediet. De vakbonden hekelen dat de werkgevers het algemeen recht op tijdkrediet niet respecteren. In de CAO staat dat werkgevers het recht hebben een voorrangsregeling uit te werken wanneer meer dan 5 procent van de werknemers gelijktijdig tijdkrediet aanvragen. Werknemers met kinderen of oudere werknemers zouden hierbij voorrang kunnen krijgen. Volgens de vakbonden interpreteren de werkgevers deze 5-procentregel verkeerdelijk als een absolute grens.Ook bestaat nog onduidelijkheid over de overgangsregels tussen het oude en het nieuwe systeem. Het is niet zonneklaar welke rechten werknemers die nu loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof hebben, in het nieuwe systeem behouden. De sociale partners hopen deze week een compromis te sluiten. De nieuwe bepalingen worden in de collectieve arbeidsovereenkomst 77 bis gegoten. De basisbepalingen over het tijdkrediet staan in de CAO 77. EvH