Laatste vrijstellingen op staalheffingen VS

(tijd/reuters/bloomberg) - De Verenigde Staten kenden gisteren de laatste reeks vrijstellingen op de invoerheffingen op staalproducten toe. In deze laatste ronde kregen 178 staalproducten een vrijstelling, waardoor het totaal aantal vrijgestelde producten tot 727 is aangegroeid. De vrijstellingen slaan op een 10 procent van het geviseerde invoertonnage.