Ladbroke verkoopt vier hotels

(tijd) - De Britse groep Ladbroke, gespecializeerd in weddingschappen en hoteluitbating, gaat vier hotels verkopen aan Principal Hotels Ltd, een dochter van AC Holdings Plc. De prijs van de overname bedraagt 12,58 miljoen pond. Twee van de verkochte hotels situeren zich in Kopenhagen terwijl twee andere zich respektieveljk in Amsterdam en Noordwijk bevinden. Principal Hotels heeft verder een optie genomen op het Amsterdamse Parkhotel. Die optie kan worden uitgeoefend tot 30 juni 1990 tegen een prijs van 288.000 pond. De netto boekwaarde van de vier hotels bedroeg per eind juni 1989 7,5 miljoen pond. Ladbroke strijkt dus een mooie meerwaarde op.