Lage rente is nadelig voor Amerikaanse banken

(tijd) - De recente renteverlaging in de VS is nadelig voor de Amerikaanse banken. Zij zien zich genoodzaakt hun debetrente naar beneden te halen, terwijl zij zich vaak niet kunnen permitteren hetzelfde te doen aan de creditzijde. Met alle gevolgen vandien voor de rentemarges.