Advertentie
Advertentie

Lage rente kost levensverzekeraars provisie van 100 miljard frank

(tijd) - De levensverzekeraars moeten volgens berekeningen in de komende vijf jaar een provisie voor het lagerenterisico van 100 miljard frank aanleggen. Met deze reserve moeten ze hun huidige verbintenissen waarop ze een rente van 4,75 procent waarborgen op lange termijn veilig stellen. De fiscus eist dat ze op deze provisies belastingen betalen. De sector baalt en vraagt een uitzondering van de minister van Financiën.De dalende marktrente is een hardnekkige vijand van de levensverzekeraars die een gewaarborgde rente bieden over de hele looptijd van hun contracten. De huidige 4,75 procent ligt boven de rente die ze op de markt kunnen krijgen. Uit voorzichtigheidsoverwegingen moeten ze dus provisies voor het renterisico aanleggen. Op de ministeriële tafel ligt bovendien een ontwerp van mini-KB waarin een zogenaamde knipperlichtprocedure wordt beschreven. Het komt erop neer dat de levensverzekeraars verplicht zullen worden een provisie aan te leggen zodra hun gewaarborgde rente hoger ligt dan 80 procent van de marktrente op tien jaar.