Advertentie
Advertentie

Lager BBP

(tijd/bloomberg) - Eind vorige maand maakte het ministerie van Handel op basis van voorlopige cijfers bekend dat het Amerikaanse bruto binnenlands product in het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,4 procent gestegen was. Vandaag volgt de eerste herziening van dat cijfer en volgens de meeste economen is dat een neerwaartse aanpassing. De door Bloomberg ondervraagde economen rekenen gemiddeld op een stijging van het BBP met 1 procent, tegenover 2,2 procent in het derde kwartaal. Daarmee zou de economische groei belanden op het laagste peil sinds 1995. De meest pessimistische econoom ziet de groei echter terugvallen tot 0,4 procent.Nog vandaag wordt het cijfer van de Chicago Purchasing Managers Index voor februari gepubliceerd. Normaal is dat niet het meest gevolgde cijfer, omdat het slechts gaat om een regionale index. Maar gewoonlijk geeft de index wel een goede indicatie van de richting die de National Association of Purchasing Managers-index uitgaat en die wordt donderdag gepubliceerd. Begin dit jaar was de zwaar tegenvallende NAPM-index de directe aanleiding voor de onverwachte renteverlaging door de Fed op 3 januari.De door Bloomberg ondervraagde economen zien de Chicago Purchasing Managers Index gemiddeld stijgen tot 41,5, na 40,2 in januari. Een indexcijfer beneden 50 betekent dat er meer bedrijfsleiders melden dat de zaken erop verslechterd zijn dan bedrijfsleiders die een betere gang van zaken vaststellen. Ook voor de NAPM-index wordt op een lichte stijging gerekend van 41,2 tot 42. Het cijfer blijft daarmee onder de 50 en duidt dus op een verdere economische vertraging. Alleen zou die vertraging stilaan minder drastische vormen kunnen aannemen. GVL