Lager dividend voor Gelderse Papiergroep

(tijd) - Aan de aandeelhouders van de Nederlandse papierproducent Gelderse Papiergroep wordt een dividendkeuze voorgesteld van 2,50 gulden in kontanten (5,25) of een stockdividend ten laste van de fiskaal vrije agioreserve of de overige reserves. De ruilverhouding zal bij publikatie van het jaarverslag in de tweede helft van april worden bekend gemaakt. De nettowinst van Gelderse Papiergroep bedroeg vorig jaar 7,2 miljoen gulden (11,1).