Advertentie
Advertentie

Lager onderwijs kampt met digitale kloof

(tijd) - De Vlaamse lagere scholen kampen met een digitale kloof. Leerlingen die de computer zowel thuis als op school gebruiken, behalen betere resultaten in wiskunde en wetenschappen dan hun medeleerlingen die alleen maar op school met de pc werken. Dat blijkt uit TIMSS 2003, een internationaal onderzoek naar leerresultaten voor wiskunde en wetenschappen in het lager en secundair onderwijs.