Lager resultaat Wereldhave

(tijd) - Het direkt beleggingsresultaat van Wereldhave bedroeg over 1990 95,1 miljoen gulden (109,3), of per aandeel 8,27 gulden (9,64). De intrinsieke waarde daalde met 4,5% naar 166,2 gulden (174,09). Deze resultaten zijn in overeenstemming met de reeds in juni 1990 uitgesproken verwachtingen voor dat jaar. Er wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op 8 gulden in kontanten. In september 1990 werd reeds een interimdividend van 4,25 gulden uitgekeerd. Wereldhave verwacht het direkt beleggingsresultaat per aandeel in 1991 op het huidige peil te kunnen handhaven. Gezien de onzekerheid over de ontwikkelingen op diverse vastgoedmarkten, is voorzichtigheid geboden ten aanzien van een uitspraak over de intrinsieke waarde in 1991, aldus het bedrijf.