Advertentie
Advertentie

Lagere chemieprijzen nekken winst Fina Inc

(tijd) - De lagere prijzen in de petrochemie hebben de stijging van de kwartaalwinst van Fina Inc, de Amerikaanse dochtermaatschappij van Petrofina, dankzij betere volumes en prijzen voor aardolieproducten grotendeels weggevlakt. De kwartaalwinst steeg daardoor met slechts 3 procent van 38 miljoen dollar tot 39,2 miljoen dollar, terwijl de omzet met 13 procent steeg van 965,1 miljoen dollar tot 1,1 miljard dollar. Per aandeel steeg de kwartaalwinst van 1,22 dollar tot 1,25 dollar.(tijd) - De lagere prijzen in de petrochemie hebben de stijging van de kwartaalwinst van Fina Inc dankzij betere volumes en prijzen voor aardolieproducten weggevlakt. De kwartaalwinst steegmet slechts 3 procent tot 39,2 miljoen dollar, terwijl de omzet met 13 procent steeg tot 1,1 miljard dollar. Per aandeel steeg de kwartaalwinst van 1,22 dollar tot 1,25 dollar.Fina Inc produceerde en verkocht het afgelopen kwartaal beduidend meer dan over de eerste drie maanden van 1996: de gemiddelde ruweolieproductie per dag lag 8,4 procent boven het peil van het eerste kwartaal van 1996, de gemiddelde aardgasproductie zelfs 43,2 procent hoger. De hoeveelheid verkochte aardgas steeg met 40,3 procent, terwijl de gemiddelde verkoopprijs 32,3 procent hoger lag. De stijging van de prijzen voor ruwe olie (gemiddeld 20,6 procent hoger) en een hogere doorzet in de Amerikaanse raffinaderijen (+8%) leverden de brandstof voor een aanzienlijke verbetering van de resultaten van vooral de stroomopwaartse afdeling (exploratie, winning) en in mindere mate de stroomafwaartse afdeling (raffinage, transport en verkoop), waar de hogere raffinagemarges grotendeels geneutraliseerd werden door de waardevermindering van de voorraden als gevolg van de daling van de ruweolieprijzen. De winst van de stroomopwaartse afdeling verdubbelde bijna van 18,465 miljoen dollar tot 35,487 miljoen dollar, terwijl de stroomafwaartse afdeling een kwartaalverlies van 1,338 miljoen dollar kon ombuigen in een bescheiden winst van 2,007 miljoen dollar.