Advertentie
Advertentie

Lagere marktrente stimuleert nieuwbouw in Vlaanderen niet

(tijd) - Hoewel woningkredieten de afgelopen drie jaar een stuk goedkoper werden, leverden Vlaamse gemeenten en provincies sinds 1995 nauwelijks meer vergunningen voor nieuwbouw af. In 1997 daalde het aantal vergunningen zelfs, in tegenstelling tot in Wallonië. Veel duurdere bouwgronden en de afwezigheid van een verzekeringspolis tegen inkomensverlies verklaren de magere Vlaamse bouwhonger. Sinds september vorig jaar is de polis ook in Vlaanderen van kracht. 600 dossiers werden goedgekeurd. In 1996 leverden Vlaamse gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest 33.305 vergunningen af voor nieuwbouw (individuele woningen en appartementen). Dat waren er 1.742 meer dan in 1995 (+5,5%). In Wallonië werden 2.907 vergunningen meer afgeleverd dan in 1995. Dat komt neer op een groei van 28,4 procent. De groei zette zich in 1997 door in Wallonië. Er werden 1.256 vergunningen meer verstrekt dan in 1996 (+9,5%). In Vlaanderen daarentegen werden er 347 vergunningen minder afgeleverd.