Lagere winst bij Pakhoed

(tijd) - De Nederlandse transport- en distributiegroep Pakhoed maakte haar definitieve resultaten over het boekjaar 1993 bekend. De omzet steeg van 1.862 in 1992 naar 1.891 miljoen gulden. De bedrijfswinst kende een knik van 162,2 tot 157,5 miljoen gulden, net als de courante winst die van 100,4 naar 75,7 miljoen gulden viel. De nettowinst kwam uit op 60,3 miljoen gulden, tegen 90,7 miljoen gulden in 1992. Volgens Pakhoed trad er in de tweede helft van 1993 een krachtig herstel op in de operationele resultaten. De bedrijfswinst over het tweede halfjaar bedroeg 89,5 miljoen gulden tegen 68 miljoen in het eerste halfjaar. Deze verbetering is vooral toe te schrijven aan het hogere aktiviteitenpeil in de olie-opslag.