Lagere winst, hogere omzet voor Solinvest

(tijd) - Solinvest, aktief in de glassektor, zag zijn bedrijfswinst over het boekjaar 1990/91 in vergelijking met vorig boekjaar met de helft wegsmelten tot 4,5 miljoen fr. De omzet steeg van 55,4 naar 71,6 miljoen. De nettowinst nam iets toe van 12,9 naar 13,8 miljoen. Solinvest wijt de afgenomen bedrijfswinst aan eenmalige verkopen in 1990 ten belope van 3 miljoen frank. Er zal worden voorgesteld een brutodividend van 164 (156) fr. per gewoon aandeel uit te keren.