Laidlaw : verlies groter dan omzet

TORONTO (reuter) - De Canadese afvalverwerker en transportonderneming Laidlaw zal het kwartaaldividend terugschroeven van 7 naar vier cent. In het jongste kwartaal werd een verlies van 465,6 miljoen dollar geleden op een omzet van 406,2 miljoen, tegenover een winst van 19,76 miljoen op een omzet van 415,1 miljoen dollar een jaar voordien. Het verlies per aandeel bedraagt vorig jaar 1,41 dollar (+88 cent). Het jaarrresultaat en de omzet deelde Laidlaw niet mee. Voorzitter Donald Jackson zei dat een deel van de aktiviteiten in de VS kan worden verkocht. Het zou meer bepaald gaan om de vaste afvalstoffen. Jackson verklaarde voorts dat de resultaten van het vierde kwartaal beneden de verwachtingen zijn gebleven.