Lambermont stijft kas Brussels Gewest

(tijd) - Het Lambermont-akkoord is wellicht een goede zaak voor de Brusselse gewestfinanciën. Tot dat besluit komen enkele onderzoekers van de UCL en de Facultés Universitaires Saint-Louis in een studie uitgevoerd in opdracht van de Brusselse minister-president, François-Xavier de Donnéa.Het Lambermont-akkoord verhoogt de eigen gewestfiscaliteit. Voor het Brusselse Gewest stijgen de inkomsten uit de gewestbelastingen van 24 naar 44 procent van de totale inkomsten. De federale dotatie, gekoppeld aan de opbrengst van de personenbelasting, daalt van 63 tot 45 procent van de totale inkomsten. De verhoging van de middelen uit eigen fiscaliteit is volgens de onderzoekers voor het Brusselse Gewest een goede zaak omdat de opbrengst van de gewestbelastingen gemiddeld meer stijgt dan de opbrengst van de personenbelasting. De keerzijde van de medaille is dat de opbrengst van die gewestbelastingen volatieler is en dus minder voorspelbaar. De onderzoekers relativeren het gevaar voor fiscale concurrentie tussen de gewesten. De meeste eigen gewestbelastingen zijn immers sterk gebonden aan de vestigingsplaats van natuurlijke personen. Wel vrezen de onderzoekers de mogelijkheid die de gewesten door Lambermont verwerven om een korting of toeslag op de personenbelasting toe te kennen. Die mogelijkheid wordt wel beperkt tot maximaal 6,75 procent van de opbrengst van de personenbelasting in een gewest, maar kan niettemin tot fiscaal opportunisme leiden, menen de onderzoekers.