Advertentie
Advertentie

Lambermontakkoord veroorzaakt communautaire naschokken

(tijd) - De federale regering regelt vandaag de overheveling van meer dan duizend federale ambtenaren naar de gewesten en de gemeenschappen, in het kader van de Lambermont-staatshervorming. Over de toewijzing van een 150-tal ambtenaren bestaat nog betwisting, soms tussen de Vlaamse en de Waalse regering, soms tussen de Vlaamse regering en de federale administratie.