Landbouw en milieu reageren gematigd

(tijd) - Extreme reacties op het zopas door de Vlaamse regering goedgekeurde MAP blijven uit, zowel in positieve als negatieve zin. De meeste organisaties reageren genuanceerd. Enkel de milieupartij Agalev is ronduit teleurgesteld en noemt het MAP een 'gemiste kans'. Met de stelling dat dit MAP een eerste stap is in de goede richting, verwoordt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) nog het best het gemiddelde van alle reacties.Vanuit de landbouw reageerde men niet totaal ontevreden. Nadat woensdag de Boerenbond al voorzichtige positieve geluiden liet horen, zag ook concurrent het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) een aantal van zijn vooral financiële eisen in dit MAP ingewilligd, maar vond nog lacunes.