Advertentie
Advertentie

Landbouw en natuur: vriend of vijand?

Er was eens een tijd dat landbouw en natuur synoniem waren. Van milieuproblemen ingevolge mest bijvoorbeeld was er geen sprake. De boer paste zich volledig aan de natuur aan en droeg er zorg voor. Dit idyllisch beeld van vroeger - landbouw in harmonie met milieu en natuur- is verdwenen. Landbouw zit vandaag als het ware geprangd tussen hamer en aambeeld, tussen enerzijds de druk van de verstedelijking en industrialisering en anderzijds tussen de druk van milieu en natuur. Landbouw heeft naam van milieuvervuiler en is zogezegd natuuronvriendelijk.