Landbouw en ontwikkelingssamenwerking

(tijd) - Landbouwminister Bourgeois is voorstander van een gemeenschappelijke EU-raad voor landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Zo kan volgens hem worden gestreefd naar samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Europese landbouwbeleid die gevolgen hebben voor de Derde Wereld. De minister meent met dit initiatief tegemoet te komen aan een vraag van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat had in het kader van de 11.11.11.-campagne aangedrongen op een dergelijke raad. Het NCOS vroeg ook het voedselprobleem ter sprake te brengen op de Europese Top van 10 en 11 december.