Landbouw en verkeer werken verbetering luchtkwaliteit in Vlaanderen tegen

STEENOKKERZEEL (tijd) - De luchtkwaliteit in Vlaanderen is in de periode april '94 tot maart '95 lichtjes verbeterd. De verzuring is verder afgenomen. Over 15 jaar gaat het om een daling met 46 procent. De ozonconcentratie heeft de afgelopen zomer in Vlaanderen slechts 11 keer de drempelwaarde overschreden, tegen 29 keer in '95. De daling is vooral het gevolg van lagere temperaturen.Dit werd meegedeeld door de Vlaamse Milieumaatschappij bij de voorstelling van het emissie- en immissiejaarverslag van het atmosferisch jaar '94-95. Hoewel de verzuringverder afneemt, kenden niet alle factoren die tot die verzuring bijdragen een even opmerkelijke daling. De forse daling is nog altijd het gevolg van de sterke daling in de raffinaderijen en in de hele industrie van zwaveldioxide (SO2). Voor de stookinstallaties en voor de gebouwen stabiliseert de SO2-emissie sinds 1989.