Advertentie
Advertentie

Landbouw grootste struikelblok voor opname Oost-Europa in EU

BRUSSEL (tijd) - De aanpassing van de landbouw van de Midden- en Oost-Europese landen aan die van de Europese Unie, wordt de moeilijkste operatie met het oog op de toetreding van die landen tot de EU. De toekomst van de Oost-Europese landbouw hangt evenwel in grote mate af van de algemene economische ontwikkeling van de Oost-Europese landen.Dit is het besluit van een reeks studies die de Europese Commissie over de landbouw in tien Midden- en Oost-Europese landen liet maken: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Bulgarije, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen en Slovenië. De eerste zes zijn al met de Europese Unie geassocieerd via zgn. Europa-akkoorden. Voor de laatste vier zal dit eerlang het geval zijn.