Advertentie
Advertentie

Landbouw overschaduwt WHO-gesprekken

(tijd) - De scherpe meningsverschillen over de vrijmaking van de landbouwhandel overschaduwen de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Maar een uiteindelijk akkoord over een verdere liberalisering van de wereldhandel staat of valt met een akkoord over landbouw. Daarom hoopt de WHO tijdens haar ministerconferentie van volgende week tot een begin van landbouwakkoord te komen.