Landbouw speerpunt in nieuw vijfjarenplan in India

NEW DELHI (ips) - Het achtste vijfjarenplan van India voor de periode van 1990 tot 1995, beoogt een versnelde ontwikkeling van de agrarische sektor. Goed beheer van bodem en water en de introduktie van moderne technologie moet een jaarlijkse groei van de landbouwproduktie met vier procent opleveren.