Advertentie
Advertentie

Landbouw Vlaams-Brabant aan schaalvergroting toe

De volgende jaren zal het aantal landbouwbedrijven in Vlaams-Brabant nog sterk verminderen. Dat zal gepaard gaan met een gevoelige toename van de gemiddelde bedrijfsgrootte. Door de te verwachten daling van het aantal melkkoeien komen gronden vrij die deels voor akkerbouw (voornamelijk graanteelt) geschikt zijn. Dat werd zaterdag gesteld op de provinciale Boerenbonddag Vlaams-Brabant in Leuven. In vergelijking met de rest van het Vlaamse land is de produktiestruktuur in de Brabantse landbouw niet al te best. Het Pajottenland en het Hageland behoren, onder meer als gevolg van grote versnippering van de percelen, tot de zwakste landbouwgebieden van Vlaanderen.