Landbouwers moeten zelf cowboys weren

(tijd) - De Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters (CD&V), wil de landbouwers en landbouwsters vrijer laten boeren. Maar dan moeten ze wel hun verantwoordelijkheid nemen. Verslechtert de kwaliteit van het milieu door overbemesting, dan worden de bemestingsnormen in een hele regio aangescherpt. 'De cowboys moeten eruit', vindt Peeters. Hij rekent daarvoor ook op de landbouwers zelf, die voor de sociale controle moeten zorgen.