Landbouwhervorming werpt eerste vruchten af

BRUSSEL (tijd) - De EG-graanproduktie die in 1991 nog 180,7 miljoen ton beliep, zal dit jaar tot 164,7 miljoen ton terugvallen. Dit is één jaar na de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid volgens EG-kommissielid René Steichen een bevredigend resultaat.