Landbouwprijzen blijven ongewijzigd tijdens campagne 1996-97

BRUSSEL (tijd) - Windstilte op het landbouwfront. De Europese Commissie stelt voor de campagne 1996-'97 geen wijzigingen van prijzen en bijkomende maatregelen voor. De afschaffing van een tweede premie voor stieren en de vaststelling van één theoretisch percentage voor de braaklegging, zijn de uitzonderingen op de regel.Voor Europees commissielid Franz Fischler komt het erop op aan voort te bouwen op de resultaten van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid waartoe in 1992 werd beslist. Die hervorming leidde tijdens de campagnes 1993-'94, 1994-'95 en 1995-'96 tot totale prijsdalingen met 29 procent in de akkerbouwsector en met 15 procent in de rundvleessector.