Landbouwsubsidies moeten eerder gekontroleerd dan afgeschaft worden

LUXEMBURG (tijd) - De subsidies en beschermende maatregelen waarvan de landbouw geniet, moeten niet alleen verminderd worden. Naast die vermindering moeten er op internationaal vlak spelregels komen die de subsidies en beschermende maatregelen onder kontrole houden.