Advertentie
Advertentie

Landbouwvoorstellen van Derde Wereld

Namens de ontwikkelingslanden die netto-invoerder van landbouwprodukten zijn, heeft Jamaïca bij de GATT in Genève voorstellen ingediend voor de hervorming van de wereldlandbouwhandel die in het raam van de multilaterale handelsbesprekingen (Uruguay-ronde) besproken moeten worden. Eerder werden hiertoe reeds voorstellen gedaan door de VS, de EG en Japan, terwijl de zgn. Cairns-groep van 14 landbouwexporterende landen deze week nieuwe voorstellen indiende (zie krant van gisteren). Al die voorstellen zullen in oktober verder onderzocht worden door het landbouwkomitee van de Uruguay-ronde.