Landuyt voor inkomensafhankelijke verkeersboetes

(tijd) - De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), is voorstander van de invoering van verkeersboetes die afhangen van het inkomen van de overtreder. Hij onderzoekt de maatregel in het kader van de evaluatie van de nieuwe verkeerswet. Landuyt vervroegt deze evaluatie met een jaar. Ze komt er nog dit najaar in plaats van in het najaar van 2005. De VLD is principieel tegen een inkomensafhankelijk boetesysteem.