Advertentie
Advertentie

Langdurige werklozen: zondebok of zondaar?

(tijd) - Het beheerscomité van de RVA bracht donderdag een verdeeld advies uit over de voorstellen van minister van Tewerkstelling en Arbeid Miet Smet om de werkwilligheid van werklozen strenger te gaan controleren. De werkgevers zijn pro, de vakbonden tegen. Eerstdaags moet blijken of Smet haar voorstellen onverkort handhaaft, dan wel of ze oor heeft naar de kritiek van de bonden. Zijn de werklozen zondebok, zoals de vakbonden menen, of zondaar, zoals de werkgevers stellen? De federale minister van Arbeid Miet Smet haalde zich enkele weken geleden de woede op de hals van zowel vakbonden, als verschillende politieke partijen - waaronder de socialistische coalitiepartners SP en PS -, wegens een nota die ze had voorgelegd aan het beheerscomité van de RVA. In de tekst legde de minister uit hoe ze de werkloosheidsreglementering wil hervormen, om te kunnen controleren welke werklozen nog bereid zijn om te werken en welke niet.