Lange-termijnrente is een slechte inflatievoorspeller

(tijd) - Als we de boodschap moeten geloven die de jongste weken door de markt gegeven wordt, staat ons in de komende periode een flinke toename van de inflatie te wachten. De lange-termijnrente zou teoretisch de vertaling moeten zijn van de inflatieverwachtingen van de markt. Die rente is de jongste maand zowel in de VS als in Europa merkelijk gestegen. Zoals dat wel eens meer voorkomt met teoretische koncepten, gaat het ook hier om een stelling die op lange termijn misschien wel opgaat, maar waar men in de praktijk van dag tot dag niet veel mee kan aanvangen. Met absolutismen en sluitende wetmatigheden in de ekonomie moet men trouwens altijd opletten. Ze wijzen meestal op een tautologie en bewijzen vooral zichzelf.