Lange-termijnrente stijgt ver boven de 8 procent

(reuter/tijd) - Inflatievrees heeft de Europese obligatiekoersen gisteren opnieuw fors doen dalen en de lange-termijnrente flink doen stijgen, hoewel de Duitse en Belgische centrale banken de korte-termijnrente opnieuw hebben verlaagd. De Belgische lange rente klom ver boven de 8 procent. Nieuwe renteverhogingen voor kasbons en hypotecaire en investeringskredieten zijn bijna onvermijdelijk. De crash van de obligaties zorgde voor belangrijke verliezen op de aandelenmarkten.Waarnemers zegden dat er verscheidene redenen waren voor de escalatie van de inflatievrees. De Westduitse industriële produktie steeg in april met 2,5 procent en dat was veel meer dan verwacht. De sterker wordende heropleving in het voormalige West-Duitsland vermindert het dalingspotentieel van de inflatie. Verder steeg de prijskomponent van een Amerikanse konjunktuurindicator veel meer dan verwacht en dit ondermijnde de Amerikaanse obligaties en indirekt ook de Europese.