Advertentie
Advertentie

Langer werken

Goedbedoeld als tegenzet tegenover de jeugdwerkloosheid wordt nogal gemakkelijk en veel te ongenuanceerd uitgegaan van een soort rantsoeneringsprocedure. Arbeid wordt eenzijdig gezien als een schaarsteprodukt, veel te beperkt voorradig om aan de ruime vraag te beantwoorden. Als oplossing wordt dan maar gekozen voor herverdeling, al dan niet vrijwillig, al dan niet met loonverlies en al dan niet per bedrijfssektor gedifferentieerd.