Langere regularisatietermijnzonevreemde woningen

(tijd) - De termijn waarin een aanvraag kan worden ingediend voor de regularisatie van kleine bouwovertredingen aan zonevreemde woningen, wordt verlengd van 12 augustus 2002 tot 31 januari 2003. De commissie voor Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement besliste dat gisteren, in het verlengde van de loskoppeling van de regularisatieprocedure van de strafrechtelijke procedure.Het Vlaams Parlement keurde vorig jaar een definitieve regeling goed voor de verbouwing, herbouwing en uitbreiding van zonevreemde woningen. In dat decreet van 13 juli 2001 werd de mogelijkheid ingebouwd om kleine illegale verbouwingen aan zonevreemde woningen te regulariseren. De regularisatieperiode begon op 12 augustus 2001 en loopt tot 12 augustus 2002.Nog maar weinig eigenaars van zonevreemde woningen hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Dat komt omdat het Vlaams Parlement over het hoofd had gezien, dat een regularisatievergunning maar kan worden ingediend als er vooraf een vergelijk is met de stedenbouwkundig inspecteur over de betaling van een transactiesom, een soort geldboete. Voor bouwovertredingen die strijdig zijn met ruimtelijke plannen, verordeningen of voorschriften, kan een stedenbouwkundig inspecteur echter geen vergelijk geven, en werken aan een zonevreemde woning zijn daar altijd strijdig mee.De commissie Ruimtelijke Ordening koppelde gisteren de regularisatievergunning los van het voorafgaande vergelijk. Die algemene regel deblokkeert de regularisatie van werken aan de zonevreemde woningen. De commissie vond het logisch de regularisatieperiode te verlengen tot 31 januari 2003. Volgende maand begint minister Van Mechelen met een informatiecampagne. MD