Advertentie
Advertentie

Langetermijnrente kan nog dalen

(tijd) - In Europa, de VS en Japan daalde de langetermijnrente in de voorbije weken tot uitzonderlijk lage niveaus. De Belgische rente op tien jaar bijvoorbeeld zakte op 2 juli tot minder dan 4,90 procent, het laagste peil sinds het begin van de jaren 60. Kan de lange rente nog dalen? Of moet de belegger wachten tot de rente een stuk hoger is?Er zijn een drietal redenen waarom de langetermijnrente de voorbije jaren een dalende trend vertoonde. Vooreerst is er de daling van de inflatie. In de VS vertraagde het tempo van de prijsstijgingen hoewel de economie sterk groeide. Deze opmerkelijke prestatie is onder meer te danken aan de grotere flexibiliteit van de Amerikaanse economie, de sterke groei van de bedrijfsinvesteringen die de productiecapaciteit vergroot, de productiviteitsstijgingen in de spectaculair groeiende sector van de informatietechnologie en de stijging van de dollar. De daling van de inflatie in Europa is vooral een gevolg van de tragere prijsstijgingen in Italië en Spanje, waar de overheden pas de jongste jaren een grote inspanning leverden om de Maastrichtnorm van prijsstabiliteit te halen.