Langlopende obligaties anticiperen op heropleving

In de Verenigde Staten blijven de meeste gegevens erop wijzen dat het openmarktcomité bij de eerstkomende officiële vergadering een rentedaling zal doorvoeren. Reeds op het einde van deze maand wordt op een renteverlaging geanticipeerd van 0,50 procentpunt. De Amerikaanse conjunctuurindicator, de leading indicator, bleek deze week voor de derde maal op rij te zijn gedaald. Velen zien dit als een nagenoeg recessieve toestand; officieel wordt er echter vanuit gegaan dat de daling groter moet zijn dan 3,5 procent op jaarbasis over 6 maanden.Enkel het korte einde van de rentecurve ondervond hiervan steun; het lange einde liep reeds vooruit op de economische efficiëntie van de renteverlagingen, waardoor terrein prijsgegeven moest worden. De reële rente in de VS is immers al behoorlijk laag (ongeveer 2,5 procent), terwijl de meeste analisten ervan uitgaan dat we tegen het einde van het jaar veeleer 3 procent reëel rendement verwachten aan het lange einde van de curve.Hierbovenop kwam de vrees dat de belastingsverlagingen die president Bush wil doorvoeren de terugkooppolitiek van overheidsschuld in het gedrang kan brengen. Het schaarste-effect speelt dan minder waardoor de Amerikaanse staatsobligaties het moeilijker krijgen. Donderdagavond wist de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, de gemoederen te bedaren met duidelijke verklaringen dat de belastingsverlagingen de langetermijngroei ondersteunen. Bovendien, en waarschijnlijk nog belangrijker, gaf hij te kennen dat de terugkooppolitiek van de overheid van de eigen uitstaande schuld niet in gevaar komt door de belastingsverlagingen die de regering-Bush plant. Het begrotingsoverschot zou ondanks de belastingsverlagingen vlot doorlopen. Dat er wat politieke druk was omtrent deze verklaringen kan natuurlijk niet uitgesloten worden, maar Greenspan heeft niet de reputatie daar vlot aan toe te geven.Canada kwam deze week positief in de kijker met een ommekeer in de trend van lagere rendementen in Canadese dan VS-dollar. De Canadese economie doet het immers beter dan de Amerikaanse en dit vertaalt zich in hogere rendementen in Canadesedollarleningen dan in VS-dollaruitgiftes. Toch voerden ook de Canadese monetaire instanties een rentedaling door, zij het slechts met 0,25 procent, de helft van wat de VS begin januari doorvoerde.In Europa lijkt het allemaal zon vaart niet te lopen, hoewel de obligatietrend van de VS ook hier sporen liet. De verklaringen van de economische verantwoordelijken en de Europese Centrale Bank gaan in dezelfde richting. Een groeivertraging lijkt er wel aan te komen, maar zal niet zo belangrijk zijn als die in de VS. Ook in de Europese monetaire unie is er ruimschoots geanticipeerd op een groeivertraging, zodat goede prestaties van de langlopende obligaties zich slechts kunnen doorzetten indien de komende gegevens een slechter economisch klimaat aangeven dan wat nu op tafel ligt. De druk van de winstnemingen door de grotere beleggers is hier voelbaar, en dreef ook de Europese langetermijnrente opwaarts.In Europa kunnen enkel in het Verenigd Koninkrijk spoedige renteverlagingen in het verschiet liggen, want de EMU lijkt zon beweging uit te stellen tot het tweede kwartaal van dit jaar. Cijfers van vrijdag over de groei van de geldhoeveelheid bevestigden dit scenario. Daarom wordt niet verwacht dat de Europese monetaire instanties snel de rentedalingsintenties in de VS volgen.Al bij al lijkt de situatie in Europa steeds meer af te wijken van die in de Verenigde Staten. De groeivooruitzichten in Europa zijn robuuster dan deze in de VS, zodat beleggers toch de neiging hebben het lange einde van de eurocurve te schuwen.Een opvallende verschijning deze week was de multitranche-uitgifte van autoproducent Ford voor een bedrag van zowat 7,7 miljard dollar. Het deel hiervan dat in euro werd uitgegegeven, kon rekenen op een uitstekend onthaal. Ford brengt hiermee de tweede grootste uitgifte van het jaar na de emissie voor Britisch Telecom van verleden week (9,1 miljard dollar). Zulke superuitgiftes lijken stilaan de standaard te worden. Zo haalden ook General Motors en DaimlerChrysler dit jaar al gelijkaardige grote bedragen op. Het verbaast niet dat de auto-industrie hier vooraan staat. Door de verminderende marges in de verkoop bij een economische terugval rijzen duidelijk problemen in deze typisch cyclische activiteit. Aan de juiste rentemarges boven de onderliggende staatsleningen vinden de investeerders hier toch waarde, zonder dat het debiteurenrisico te hoog wordt ingeschat.Den Norske Bank bracht een vlottende uitgifte in VS-dollar die de klassieke kopers vond bij geldmarktfondsen. BGL verhoogde zijn lange uitgifte met achtergesteld statuut. De vraag baseert zich hier ten dele op de waarschijnlijke invoering van bronheffing bij couponuitbetaling van de uitgiftes na 1 maart.Euroland kon heel wat uitgiftes kwijt met vlottende rente. De kopers waren ook hier hoofdzakelijk cashmanagementfondsen. Artesia bracht een Belgolux-gerichte emissie tot 2007. Deze samensmelting van Paribas België en Bacob Bank bouwde al een voldoende sterke reputatie op om de beleggersinteresse te wekken.Griekenland, de nieuwkomer in de EMU, bracht via een euro-obligatiestructuur een correcte maar niet echt intrigerende uitgifte naar de markt. Qua kwaliteit blijft Griekenland het zwakke broertje van EMU-land en heel wat beleggers hebben toch moeite deze debiteur juist in te schatten. Bij ons bleef de appetijt veeleer beperkt.ING ging op zoek naar achtergesteld kapitaal. Deze uitstekende debiteur behoefde duidelijk geen krans. Zowel grote als kleinere investeerders stapten gretig in. Omdat er de jongste maanden weinig achtergesteld papier uitgegeven was van een dergelijke kwaliteit, kwam deze lening des te vlotter uit de startblokken. De prijszetting ervan is correct zonder meer.Ontario bracht een kleine emissie in Canadese dollar. Voornamelijk herbeleggers toonden hiervoor interesse. Door het renteverschil met investeringen in euro blijven veel beleggers nog steeds de eigen munt verkiezen.