Laos tracht kommunisme en marktekonomie te kombineren

BANGKOK (ips) - Ingeklemd tussen twee machtige buren, het kapitalistische Thailand en het kommunistische Vietnam, streeft de bergstaat Laos ernaar een balans te vinden tussen deze twee systemen. Enerzijds is men hard bezig een marktekonomie van de grond te tillen, anderzijds houdt de regering wat betreft de regeringsvorm onverbiddellijk vast aan de marxistische beginselen.