Lart sans lard

In het Caermersklooster in Gent wordt een overzicht getoond van het werk van de 91-jarige kunstenaar Wilchar. De Brusselse kunstenaar Wilchar, pseudoniem van Willem Pauwels, geniet enige bekendheid met de antifascistische affiches die hij in de jaren dertig ontwierp voor de communistische en socialistische partij. Maar het oeuvre van Wilchar is veel omvangrijker, het omvat schilderijen, gouaches, aquarellen en linosneden. Bijna het hele werk staat in het teken van een ironisch protest tegen de hypocrisie en het onrecht in de wereld. Kerk en kapitaal zijn de schietschijven.Bert POPELIER