Lastenverdeling maakt klimaatplan en toewijzing uitstootrechten mogelijk

(tijd) - Met de verdeling van de inspanningen voor Kyoto slaat de federale minister voor Leefmilieu, Volksgezondheid en Duurzame Ontwikkeling, Freya Van den Bossche (sp.a), twee vliegen in een klap. Er komt nu eindelijk zicht op een nationaal klimaatplan. En België kan de EU-Commissie deze maand nog een plan voorleggen voor de toewijzing van uitstootrechten aan de zware industrie- en energiesector.