'Lastenverhoging van 80 miljard kost op termijn 25.000 jobs'

(tijd) - Een belastingverhoging van 80 miljard frank doet op termijn 25.000 jobs in de privé-sector verdwijnen. Met deze voorspelling waarschuwt het Vlaams Economisch Verbond (VEV) de regering om de overheidsfinanciën niet te saneren via belastingverhogingen. 'De steeds grotere herverdelende rol van de overheid leidt tot een helse kringloop van stijgende belastingdruk en dalende werkgelegenheid.'De werkgeversorganisatie VEV merkt op dat de fiscale en parafiscale druk sinds 1990 met 1,6 procentpunt van het bruto binnenlands produkt (BBP) is gestegen tot 46,7 procent van het BBP. Daardoor ligt de belastingdruk 450 miljard frank of 115.000 frank per gezin hoger dan het Europees gemiddelde.