Advertentie
Advertentie

Lat in Franstalig onderwijs ligt 7.500 fr. per leerling te hoog

(tijd) - Volgens officiële cijfers van zowel de Vlaamse als de Franse gemeenschap wordt dit jaar in ons land in totaal 326,2 miljard aan onderwijs uitgegeven: 182,8 miljard aan Vlaamse kant en 143,4 miljard aan Franstalige kant. Het voorbije schooljaar werden 1.383.596 Vlaamse leerlingen geteld en 1.026.189 Franstalige (sociale promotie telkens inbegrepen). Het Vlaams onderwijs telt met andere woorden 57,4 procent van het totaal aantal leerlingen, maar moet het met 56 procent van de globale middelen zien te rooien. Voor het Vlaams onderwijs komt dit neer op een kostprijs van 132.119 fr. per leerling, voor het Franstalig onderwijs op 139.740 fr. per leerling, of een verschil van om en bij de 7.500 fr. Bij een opsplitsing van de begrotingen volgens onderwijsniveau, blijkt vooral het secundair onderwijs in de Franse gemeenschap een slokop te zijn. Een leerling in het Vlaams secundair onderwijs kost dit jaar aan loon en werkingskosten 172.942 fr., in het Franstalig secundair onderwijs is dat liefst 199.966 fr., een verschil van ruim 27.000 fr.