Advertentie
Advertentie

Laundry Systems Group heeft schuldherschikking op zak

(tijd) - Laundry Systems Group (LSG), de Vlaams-Deense leverancier van industriële en commerciële wassystemen, heeft een herschikking van zijn bankschulden op zak. Eind vorig jaar keek LSG aan tegen een netto financiële schuld van 71,7 miljoen euro, versnipperd over twintig lokale banken en voor een deel bestaande uit wentelkredieten. Zowel LSG als de huisbankiers streefden al een poos naar een herschikking van die schulden. Alvorens in te stemmen met de herschikking diende LSG vanwege de bankiers aan twee voorwaarden te voldoen: een kapitaalverhoging van minstens 10 miljoen euro organiseren en een verlenging van een achtergestelde converteerbare obligatielening voor twee jaar bekomen. Referentieaandeelhouders Jensen Invest en GIMV engageerden zich om samen voor 12,6 miljoen euro in te tekenen op de kapitaalverhoging. De houders van de obligaties, NIB en GIMV, zegden een verlenging tot 2005 toe. In ruil hiervoor houden LSGs bankiers de kredietlijnen beschikbaar voor een periode van drie jaar en zijn zij akkoord met een vast aflossingsschema voor de langetermijnschuld waarbij LSG bepaalde afspraken moet naleven. LSG gebruikte het geld van de kapitaalverhoging om schulden af te lossen en verwacht de schuldgraad verder te doen dalen door in 2002 het werkkapitaal met 8 tot 10 miljoen euro te verminderen en door een verhoogde winstgevendheid. RDW