Advertentie
Advertentie

Laurette Onkelinx beroept zich op Raad van State

(tijd) - De Raad van State zegt in een advies uit 1992 dat de Franse gemeenschap geen territoriale beperking kent en dus aktief mag zijn in heel België. Op deze wijze verdedigde minister-presidente Laurette Onkelinx van de Franse gemeenschap donderdag in de Senaat haar standpunt. De minister-presidente vergat echter te zeggen dat dit advies enkel betrekking had op de fiskale bevoegdheden en dat dit euvel inmiddels is verholpen.Het advies van de Raad van State had betrekking op een ontwerp van dekreet van de Franse gemeenschapsexecutieve om nieuwe taksen te heffen op mobilofoons, dancings, schotelantennes en TV-distributie. Eerst was toenmalig minister-president Bernard Anselme van plan om alle Walen en Brusselaars, zowel Franstaligen als Vlamingen, te laten betalen. In het kader van de dialoog tussen de gemeenschappen besloot Anselme voorlopig enkel de Franstaligen uit Wallonië te belasten.