Advertentie
Advertentie

LBC koppelt Dexia aan paritaire bevoegdheid

(tijd) - De christelijke vakbond LBC wil het fusiedossier Dexia/Artesia koppelen aan nieuwe onderhandelingen met de werkgevers over een eengemaakt paritair comité voor de hele banksector. Volgens LBC-secretaris Tjeu Tijskens versterken recente informele contacten de hoop dat beide dossiers misschien samen kunnen worden opgelost.De financiële instellingen zitten nu nog verdeeld over drie paritaire comités, een erfenis uit het tijdperk dat er spaarbanken, banken en openbare kredietinstellingen (OKIs) waren. Belangrijker is echter dat deze paritaire comités een lege doos dreigen te worden omdat de grootbanken steeds meer activiteiten (IT, callcentra) uitbesteden aan zelfstandige kantoren of gefilialiseerde dochterondernemingen. Het personeel van deze aparte filialen valt daardoor doorgaans onder een veel slechtere sociale bescherming.Datzelfde dreigde te gebeuren bij Dexia, waar de directie de 2.000 loontrekkenden van de Bacob-kantoren wilde onderbrengen in de zelfstandige sterstructuren van Dexia. Wat ook hier zou betekenen dat ze niet langer kunnen genieten van hun gunstig bankstatuut. Een eengemaakt paritair comité, dat de sociale bescherming voor het personeel in de hele financiële sector (op termijn) gelijkschakelt, zou in beide gevallen een oplossing kunnen brengen. Volgens Tijskens beginnen nu ook de werkgevers dat in te zien, waardoor er ruimte komt voor onderhandelingen. Laatstgenoemden eisen wel dat zon eengemaakt statuut voldoende flexibel is en zeker niet gelijkstaat met een harmonisering naar boven.Ik denk dat we begin januari in beide dossiers met de onderhandelingen kunnen starten, aldus Tijskens. NT