LCH bouwt mee aan ISMA's Coredeal

LONDEN (tijd) - De London Clearing House (LCH) tekende een princiepsakkoord met de International Securities Market Association (ISMA). LCH zal een centraal garantiesysteem opbouwen voor Coredeal, het nog op te richten elektronische handelssysteem voor euro-obligaties. De naam voor het nieuwe systeem, Coredeal, is afgeleid van ISMA's Council of Reporting Dealers. ISMA is de internationale toezichthoudende en regulerende instantie op de secundaire effectenmarkten. De start van Coredeal is gepland voor midden 1999.