Le Foyer Laekenois in Ruimte Noord

(tijd) - Aan de Antwerpse steenweg in de Brusselse Noordwijk werd een nieuw complex van 98 sociale woningen opgetrokken. Ruimte Noord heeft de jongste vijf jaar een zeer sterke ontwikkeling gekend op kantoorgebied. Om de multifunktionaliteit van het gebied te verzekeren en om de struktuur van de stad in haar vroegere staat terug te brengen, zoals wettelijk wordt voorzien, werden talrijke woongelegenheden en winkelruimten voorzien ter kompensatie van de kantooroppervlakte. Het projekt van de 98 woningen aan de Antwerpse steenweg staat ter kompensatie van 60.000 m2 kantoren. Het gaat om een gemengd projekt privé/openbaar, opgericht door Batipromo, gefinancierd door het gewest en sleutel op de deur verkregen door de "Foyer Laekenois'. Batipromo is voor 70% in handen van CDP en voor 30% van Bâtiments et Ponts. Naast de appartementen zijn 13 handelsruimten voorzien met een gemiddelde oppervlakte van 65 m2. De kostprijs van het projekt bedraagt ongeveer 345 miljoen fr.