Advertentie
Advertentie

LEASING - AUTOBUSSEN

Laat je rijden Het is weinigen bekend, maar autocars en autobussen komen niet in aanmerking voor leasing. Dat is zo omdat het koninklijk besluit van 5 september 1978 stipuleert dat om een transportvergunning te verkrijgen, de verzoeker eigenaar van het voertuig moet zijn. Voor de autocarbedrijven is dit een doorn in het oog, omdat zij op deze manier verstoken blijven van een financieringsvorm die in andere sektoren wel beschikbaar is. De leasingmaatschappijen ergeren zich nog meer aan deze wetsbeschikking, omdat daardoor een grote markt voor leasingobjekten voor hen gesloten blijft. De Belgische Vereniging voor Leasingondernemingen heeft bij het ministerie van verkeerswezen al verschillende stappen gezet om leasing voor autobussen toe te laten, maar tot op heden heeft hun lobbywerk nog geen sukses gehad.